Jak możemy ci dziś pomóc?

Uzupełnianie zajęć

Uzupełnianie zajęć w systemie eduSky jest ściśle związane z ustawieniami grupy, jednak sam proces jest prosty i przejrzysty.

Znajdując się w pozycji Pulpitu można uzupełnić zajęć poprzez wybór Opcje → Uzupełnij lub wystarczy kliknąć na ikonkę białego krzyżyka na czerwonym tle.

Po kliknięciu w dowolną z tych opcji system przenosi widok do karty uzupełnienia zajęć, gdzie można określić obecności uczestników zajęć, a także zgodnie z ustaleniami grupy oznaczyć przygotowanie do zajęć, brak pracy domowej czy usprawiedliwić nieobecność. Poniżej znajdują się opcjonalne pola opisu zajęć i pracy domowej, które można zgodnie z potrzebą uzupełnić lub wyłączyć poprzez checkboxy przy tych parametrach.

Dalsze uzupełnienie karty zajęć jest opcjonalne, gdzie możemy załączyć do zajęć linki, dokumenty lub pomoce dydaktyczne, a także określamy korektę czasu zajęć, stawkę specjalną za zajęcia.

Uwaga. Korekta czasu zajęć ma wpływ na wynagrodzenie nauczyciela i koszta ponoszone przez ucznia za odbyte zajęcia, jeśli stawka nauczycielska za zajęcia jest uzależniona od czasu trwania zajęć, a umowa między szkołą a kursantem zakłada rozliczenie na podstawie stawki zależnej od czasu zajęć. W innym przypadku (inne modele rozliczeń z nauczycielem, czy uczniem), korekta czasu zajęć ma charakter informacyjny.

Po prawej stronie ekranu uzupełniania karty zajęć znajdują się zbiorcze informacje odnośnie prowadzącego zajęć, tematu, obecności oraz opisów zajęć.

Na samym dole karty zajęć widnieje zestawienie zajęć w danej grupie z możliwością podglądu jej uzupełnienia, na przykład celem kontroli postępu merytorycznego kursu w grupie.

 

Wszystkie zajęcia uzupełnione znajduję się w dziale Zajęcia → Uzupełnione. Z tego też poziomu (i tylko z tego) można usunąć uzupełnienie zajęć przywracając je do statusu zajęć nieuzupełnionych przez wybranie przy danych zajęciach Opcje → Usuń. Możliwa jest również edycja takich zajęć oraz dodawanie obecności ucznia.

Uwaga! Usunięcie zajęć poskutkuje bezpowrotną utratą danych dotychczas wprowadzonych. Sytuacja taka jest rekomendowana jedynie w przypadku, gdy zajęcia zostały uzupełnione przez, a nie powinny się odbyć.

Przykład 2.
Na zajęciach grupy A1 PLUS zazwyczaj jest 5 kursantów, jednak na ostatnie zajęcia przyszedł nowy kursant, który od tych zajęć właśnie zaczął współpracę ze szkołą. Nauczyciel uzupełnił zajęcia zgodnie ze stanem wyświetlanym, czyli 5 osobom w tej grupie oznaczył jako obecnych, jednak nowego kursanta tam nie znalazł. Zgłosił to do osoby zajmującej się pracami biurowymi by dodała obecność ucznia do zajęć.

Rozwiązanie: Uzupełnione zajęcia stanowią pewien zamknięty, co prawda możliwy do edycji, jednak ze względu na wprowadzone dane - już faktyczny i stały element systemu. W dziale Zajęcia → Uzupełnione możliwe jest dodanie do już uzupełnionych zajęć obecności ucznia, który na tych zajęciach był, a jednak z różnych powodów nie został dodany.

 

W konfiguracji aplikacji można określić ilość dni wstecz, przez które zajęcia są dostępne do edycji dla nauczyciela. Domyślne ustawienie to 90 dni wstecz. Jeśli wymagana jest zmiana tego czasu (skrócenie lub w uzasadnionych wypadkach rozszerzenie) należy:

1. Wejść w konfigurację aplikacji (Imię w prawym górnym rogu) a następnie Konfiguracja Aplikacji

2. Odszukujemy sekcję Ustawienia kalendarzy i grafików

3. W polu "Edycja zajęć wstecz dla nauczyciela (dni)" wprowadzamy właściwą wartość.

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48 735 925 547

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych programistów:

serwis@edusky.pl

Masz pomysł na nową funkcjonalność lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

rozwoj@edusky.pl
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych