Jak możemy ci dziś pomóc?

Kursy

W systemie eduSky "Kurs" jest pojęciem obejmującym pewien określony, zorganizowany proces kształcenia w danym zakresie przedmiotowym. Istnieje wiele parametrów kursu, które w sposób pośredni lub bezpośredni łączą się z innymi elementami systemu.

Dodawanie kursu jest jednym z pierwszych kroków w systemie, ponieważ to właśnie poszczególne kursy będą realizowane przez grupy kursantów, a także w oparciu o istniejące kursy zawierane są umowy z kursantami. Aby dodać nowy kurs należy przejść do działu Sekretariat → Konfiguracja → Kursy, a następnie przejść do zakładki "Dodaj Kurs". Kolejne pola określają parametry kursu:

 

 

  1. Wyświetlaj/nie wyświetlaj na formularzu zapisu - parametr odpowiedzialny za wyświetlanie danego kursu w ofercie podczas korzystania z zapisów przez zewnętrzny formularz zapisu  
  2. Tytuł - nazwa kursu
  3. Opis - opcjonalny dowolny opis kursu
  4. Czas jednostki lekcyjnej - informacja o planowanym czasie trwania jednostki lekcyjnej kursu
  5. Liczba zajęć w roku szkolnym - informacja o planowanej ilości jednostek lekcyjnej podczas trwania kursu
  6. Przedmiot - pole określające do jakiego zakresu przedmiotowego kurs należy
  7. Oddział - informacja, w którym z oddziałów placówki kurs jest realizowany (może być realizowany we wszystkich)
  8. Sugerowany następny kurs - jeżeli cykl kursów dotyczy danego kursu, można zamieścić informację sugerującą dedykowany wyższy poziom kursu
  9. Poziom nauczania - wybierz jeśli dotyczy
  10. Koszt materiałów szkoleniowych oraz  inne koszty szkolenia łącznie - to pola informujące o parametrach rozliczeniowych z kursantem, szczególnie istotne podczas obliczania stawki dla nauczyciela w oparciu o procentowy udział w zysku z zajęć (więcej w temacie Ustawienia zajęć dla grupy)

W tym również miejscu można stworzyć cenę przypisaną tylko do tego kursu, natomiast cały proces dodawania ceny do kursu został opisany w temacie Ceny kursów.

Usuwanie i archiwizacja Kursów

Z systemu nie można usunąć kursu, który został przypisany do Umowy, Grupy lub Ceny. Jeżeli nie chcesz aby taki kurs wyświetlał się na liście kursów, możesz go przenieść do Archiwum.

 

 

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY


USTAWIENIA ZAJĘĆ DLA GRUPY
CENY KURSÓW

Nie - ilość zajęć lub czas zajęć wprowadzona w opisie kursu jest informacją poglądową. Rzeczywisty czas i ilość zajęć wynikają z harmonogramu grupy realizującej kurs.

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48 735 925 547

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych programistów:

[email protected]

Masz pomysł na nową funkcjonalność lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

[email protected]
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych