Jak możemy ci dziś pomóc?

Ceny kursów

Aby skonfigurować ceny poszczególnych kursów w sekcji Sekretariat → wybierz zakładkę Konfiguracja → Ceny kursów → Dodaj cenę.

Na formatce określ parametry ceny:

Tytuł – wprowadź dowolny tekst opisowy, który będzie zbieżny z kursem jakiego dotyczy. Wprowadzony tekst nie będzie wyświetlał się potencjalnym klientom.

Cena brutto kursu – jest to cena bazowa, którą możesz później zmodyfikować np. poprzez dodanie promocji, zwyżek lub zniżek
Pierwszej wpłata – wpisz określoną kwotę, która będzie rozliczana z ogólnej ceny kursu i widoczna w harmonogramie płatności jako pierwsza wpłata.

 


Przykład 1.
Cena za kurs wynosi 1600 zł. Pierwsza rata określona jest w wysokości 250 zł.

Niezależnie od ilości rat, rata pierwsza zawsze będzie widniała w wysokości 250 zł. Wyjątkiem jest tylko płatność jednorazowa, całości kosztu kursu.


Kurs –  wybierz kurs z listy jeśli chcesz przypisać cenę do konkretnego kursu lub zaznacz checkbox poniżej jeśli chcesz aby wprowadzana cena mogła zostać wykorzystana dla wielu kursów.

Dodając cenę możesz również skorzystać z szeregu ustawień dodatkowych, które dają możliwość modyfikacji ceny kursu oraz określają sposoby prezentacji cen na zewnętrznych formularzach zapisu. (Temat ten szerzej opisany jest w artykule →  Zapisy przez formularze).

Jeśli chcesz dokonać bardziej zaawansowanych ustawień ceny kursu rozwiń dostępne możliwości korzystając z przycisku: Ustawienia zaawansowane cen kursu

 

  1. Regulamin do wyświetlenia na formularzu – wpisz tekst, który pojawi się na formularzu rejestracji jako informacja dodatkowa dla klienta
  2. Wyświetlanie na formularzu zapisu -  określ czy cena i jej ewentualne warianty mają wyświetlać się na formularzu rejestracji
  3. Stawka podatku VAT – określ stawkę VAT, którą wykorzystujesz w rozliczeniach
  4. Liczba zajęć w roku szkolnym - informacja dotycząca liczby zajęć objętych wybraną ceną
  5. Koszty materiałów szkoleniowych i inne koszty - pola przydatne w określeniu składowych cen, szczególnie specyficzne dla rozliczeń z lektorami na podstawie procentowego wyliczenia wynagrodzenia za zajęcia
  6. Zaliczka (tylko dla płatności internetowych) - w tym polu można określić czy dla danej ceny kursu istnieje zaliczka. Pole istotne jeżeli prowadzone są zapisy poprzez formularz zapisu do szkoły z opcjami zaliczki (więcej o formularzach zapisu w dziale Formularze zapisu)
  7. Wyświetl na formularzu opcję zaliczki/Wyświetl na formularzu opcję ceny bazowej/Wyświetl na formularzu opcje wariantów cen - trzy opcje pozwalające na określenie wyświetlania dla klientów wariantu opłaty za kurs z opcją zaliczki, z ceną bazową kursu oraz wariantami cenowymi określonymi w modyfikacji ceny podstawowej

Modyfikatory cenowe

Dodatkową funkcją w konfigurowaniu cen kursów jest możliwość ustawienia modyfikatorów cenowych w zależności od ilości rat. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem przez różnego rodzaju placówki jest stosowanie systemu "zwyżek" od płatności podstawowej kursu w stosunku do ilości rat. Aby skonfigurować poszczególne warianty cenowe należy w edycji ceny kliknąć "Dodaj modyfikator ceny bazowej kursu", a następnie określić ilość rat oraz modyfikację cenową dla danej ilości rat. Poniżej znajdują się przykłady ilustrujące tę funkcję

 


Przykład 1.
Cena za kurs ABC English wynosi 1200 zł, określone są jednak warianty cenowe podnoszące cenę kursu w zależności od ilości rat. I tak po wybraniu wariantu cenowego z czterema ratami, klient zapłaci 1200 zł plus 100 zł rozdzielone równo na 4 raty, zaś jeśli wybierze opcję 8 rat, zapłaci w sumie 1400 zł (modyfikator cenowy dla 8 rat wynosi 200 zł.), rozdzielone na 8 rat.

Przykład 2.

Cena z kurs ABC English wynosi 1200 zł. Zostały określone modyfikatory cenowe dla 2, 4 i 8 rat i są to kolejno: 0 zł, 100 zł i 200 zł. Klient zapisujący się z na kurs ABC English wybierając opcję 2 rat, nie zapłaci żadnej wartości zwyżkowej.


W drugim przykładzie został pokazany wariant z wartością 0 zł. Ogólnie taki wariant nie musi być określany jeśli zapisy są prowadzone stacjonarnie (w szkole, w placówce lub gdzieś, gdzie można ustalić promocje, zwyżki oraz zniżki negocjując ustalenia umowy), jednak taka funkcja czasami jest przydatna w przypadku korzystania z formularzy zapisu, gdzie można określić warianty jak powyżej, dzięki czemu klient zapisujący się z formularza zapisu zlokalizowanego zewnętrznie będzie mógł wybrać płatność w 1 racie (1200 zł), 2 ratach (1200 zł), 4 ratach (1300 zł) lub 8 ratach (1400 zł).

Tak, jest to możliwe. Nie ma w tym zakresie ograniczeń - oprócz tego, można w każdej z cen określić warianty cenowe zależne od ilości kursantów lub czasu trwania zajęć.

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48 735 925 547

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych programistów:

[email protected]

Masz pomysł na nową funkcjonalność lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

[email protected]
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych