Jak możemy ci dziś pomóc?

Stawki dla nauczycieli

W systemie eduSky możliwe jest rozliczanie nauczycieli na podstawie odbytych przez nich zajęć. Aby jednak mechanizmy prawidłowo wyliczające zarobki nauczycieli zadziałały, należy określić stawkę pieniężną dla danego nauczyciela przeprowadzającego te zajęcia.

Stawka nauczyciela za zajęcia

W systemie eduSky stosowanych jest kilka wariantów rozliczeń z nauczycielami. Pierwszym z nich jest sposób rozliczania nauczyciela na podstawie odbytych przez niego zajęć. Aby określić wysokość stawki za zajęcia należy udać się do działy stawki nauczycieli poprzez Sekretariat Konfiguracja Stawki nauczycieli, a następnie Dodaj stawkę nauczyciela.

 

 

Na powyższym screenie istnieje kilka elementów kluczowych, takich jak:

- typ stawki – miejsce gdzie określamy, jakiego typu rozliczeń dotyczy dana stawka (oznaczona niebieską ramką)
- wartość – wartość kwotowa w PLN, wprowadzana bez waluty, jedynie jako wartość liczbowa ( oznaczona czerwoną ramką)
- warianty stawek cenowych – modyfikacje w zależności od ilości kursantów lub czasu trwania zajęć (błękitna strzałka)

W naszym przykładzie określimy tytuł stawki jako „stawka podstawowa (do 45 minut)”, ponieważ intencją jest określenie minimalnej wypłaty za odbyte zajęcia dla nauczyciela korzystającego z tej stawki.

Opcjonalnie, możemy określić modyfikacje dla danej stawki za zajęcia poprzez dodanie wariantów zależnych od ilości kursantów, jak i czasu trwania zajęć. Po wybraniu opcji dodania wariantu stawki pokażą się pola konieczne do prawidłowego konstruowania wariantu, m.in.

- zakres czasowy - w tym miejscu określić należy zakres minut jaki zajęcia muszą trwać by dany wariant został zastosowany do wyliczeń. Na poniższym screenie są to zakresy od 46 do 60 minut oraz od 61 do 75 minut.
- zakres ilości kursantów - analogicznie – zbiór, liczba kursantów zapisanych do grupy (UWAGA! Zakres dotyczy osób zapisanych do grupy, nie jest to związane z ich obecnością na zajęciach)
- kwota - wartość stawki w PLN, jaka będzie obowiązywać spełniając podczas zajęć obywa warunki (czasowy oraz ilości kursantów)
Przykład 1.
Zajęcia trwają zazwyczaj 45 minut, jednak uczniowie zadecydowali o dłuższych zajęciach, za które osobno rozliczą się ze szkołą. Nauczyciel realizuje zajęcia w wymiarze czasowym niemal 60 minut, dokładnie 55 minut. Grupa liczy 7 osób. Stawka za te zajęcia, jak będzie brana pod uwagę w rozliczeniu z nauczycielem to 56 zł, ponieważ zajęcia trwały 55 minut, czym spełnił warunek pierwszy dla tego wariantu oraz osób w grupie jest 7, a zatem spełnia warunek od 7 do 8 osób. Jaka więc stawka powinna być brana pod uwagę podczas regularnych zajęć 45 minutowych z 7 kursantami? Odpowiedź brzmi – stawka podstawowa w wysokości 45 zł (określona w polu „wartość”), ponieważ zajęcia trwają 45 minut, więc nie spełniają warunków żadnego z podanych wariantów tej stawki, pomimo iż w grupie uczniów/kursantów jest 7.


Przykład 2.
Zajęcia trwają 50 minut, do grupy uczęszcza 10 uczniów. Wariant stawki brany w tym przypadku pod uwagę nie istnieje, ponieważ warianty stawek nie obejmują takiej sytuacji. Zatem aby nauczyciel nie zarabiał najniższej stawki (intuicyjnie, powinien zarabiać adekwatnie do liczby kursantów i czasu zajęć), należy określić prawidłową wartość dla takiego wariantu, jak na przykład poniżej:

 

W takim przypadku nauczyciel zarobi za takie zajęcia 63 złote.

Warianty stawek są opcjonalną formą rozliczeń z nauczycielami, jednak ze względu na ich specyfikę wymagają przemyślenia i określenia wszelkich możliwych konfiguracji czasu trwania zajęć i ilości kursantów w grupie w stosunku do wartości stawki za zajęcia dla nauczyciela.

 

Stawka nauczyciela za czas zajęć

Kolejnym modelem rozliczeń z nauczycielem jest sposób rozliczenia za pomocą stawki za czas zajęć. Podczas tworzenia tej stawki określić należy czas zajęć (podstawowy), jaki będzie dotyczył tej stawki oraz wartość bazową.

Należy pamiętać o kluczowym ustawieniu, czyli typ stawki jako „Stawka nauczyciela za czas zajęć” (zielona ramka na screenie nr 4), kolejne pola to wartość (ramka czerwona) oraz czas zajęć (ramka niebieska).

Zastosowana stawka będzie doliczana do rozliczenia z nauczycielem, zaś system każdorazowo sprawdzi czas trwania zajęć i odliczy lub doliczy wartość do stawki proporcjonalną do czasu zajęć, co zobrazują poniższe przykłady.


Przykład 3.
Stawka za zajęcia 60-cio minutowe wynosi 45 zł. Zajęcia jednak trwały 40 minut. Stawka dla nauczyciela wyniesie więc proporcjonalnie 2/3 bazowej stawki, a więc 30 zł.

Przykład 4.
Stawka za zajęcia 60-cio minutowe wynosi 45 zł. Zajęcia trwały 90 minut. Stawka dla nauczyciela za te zajęcia wyniesie więc 67,50 zł, ponieważ czas trwania zajęć to 150% normalnego czasu zajęć, a także proporcjonalnie 150% stawki bazowej.


 

Stawka nauczyciela na podstawie kosztu zajęć

Istnieje możliwość wyliczenia dla nauczyciela procentowej stawki zależnej od dochodu placówki za odbyte zajęcia. W takim przypadku w zajęciach przez niego prowadzących lub w grupie, którą nauczyciel prowadzi należy wybrać model rozliczenia "na podstawie kosztu zajęć". W takich przypadkach wymagane są trzy warunki:

1. Nauczyciel musi posiadać przypisaną stawkę
2. Zajęcia muszą być oznaczone jako uzupełnione
3. Kursanci muszą posiadać podpisane umowy

Po spełnieniu tych trzech warunków, obliczony zostanie procent od dochodu szkoły, będący wypłatą dla nauczyciela za dane zajęcia. Przykład poniżej obrazuje taką sytuację:

 


Przykład 5.
Nauczyciel posiadający model rozliczenia na podstawie kosztu zajęć ze stawką 30% za zajęcia prowadzi grupę 4-osobową. Trzech kursantów uiszcza co miesiąc raty w wysokości 200zł, zaś jeden z nich ratę w wysokości 160zł.
Razem dochód szkoły wynosi 760zł miesięcznie, przy czym w miesiącu odbywają się cztery zajęcia.
Koszt zajęć wynosi zatem 190zł (760zł / 4 zajęcia). Nauczyciel za każde zajęcia zarobi 30% kwoty za zajęcia, czyli 57zł (30% z kwoty 190zł).


Rozliczenia z lektorami, przewidywane wynagrodzenie oraz regeneracja rozliczeń znajdują się w sekcji Sekretariat Nauczyciele (patrz również Sekretariat - zarządzanie, gdzie znajdują się opisy poszczególnych sekcji).

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48 735 925 547

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych programistów:

[email protected]

Masz pomysł na nową funkcjonalność lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

[email protected]
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych