Jak możemy ci dziś pomóc?

Scalanie danych kursantów

W systemie eduSky istnieje mechanizm, który zabezpiecza wprowadzenie dwóch rekordów zawierających identyczne dane osobowe. W praktyce oznacza to, że
w przypadku gdy w bazie danych występuje już osoba, której imię i nazwisko są takie same jak użytkownika którego chcemy dodać - system zasygnalizuje nam ten fakt
w postaci komunikatu. Oczywiście system nie zabrania dodania takich danych ponieważ imię i nazwisko w wielu przypadkach nie stanowi unikalnych danych.
Jeśli więc masz pewność, że wprowadzasz dane innego kursanta, potwierdź, że na pewno chcesz go dodać do systemu.

Zdarzają się jednak przypadki, że wprowadzane do systemu dane nie wyzwalają powyższego komunikatu. Powodem takiej sytuacji mogą być przykładowe sytuacje:

  • Imiona takie jak np.: Wioleta i Wioletta - przy wprowadzaniu danych oznaczają dla systemu dwie różne osoby.
  • Nazwiska dwuczłonowe z łącznikiem (nie myślnikiem!) lub bez łącznika - również oznaczają dla systemu dane dwóch różnych osób.

W takim wypadku komunikat nie wystąpi, a system zapisze użytkownika jako nową osobę (np. przy dodawaniu ucznia lub dodawaniu nowej umowy). 

Zdublowanie danych jednej osoby i przyporządkowanie ich w systemie do różnych aktywności może powodować problemy i nieprawidłowości w wyświetlaniu informacji. Dlatego też dwa rekordy należy scalić w jeden.

Aby dokonać scalania danych w sekcji Sekretariat → wybierz zakładkę Uczniowie → Opcje → Scal ucznia

Zostaniesz przekierowany do formularza z dwoma kolumnami, gdzie jedna z kolumn będzie zawierała dane użytkownika wybranego z listy uczniów.

 Po wybieraniu użytkownika do scalania, druga kolumna pozostanie uzupełniona danymi.

Analogicznie, po kliknięciu w przycisk Rodzic zostanie otwarty formularz z zapisem danych Opiekuna wprowadzonych uprzednio do systemu. 

Manewrując formatkami umieszczonymi poniżej - wybierz te dane, które mają pozostać w systemie.

Całą operacje zatwierdź przyciskiem ZASTOSUJ

Pamiętaj, że operacja scalania danych jest nieodwracalna! 

 

 

 

 

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48 735 925 547

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych programistów:

[email protected]

Masz pomysł na nową funkcjonalność lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

[email protected]
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych