Jak możemy ci dziś pomóc?

Modele rozliczeń nauczycieli

W systemie eduSky pracę z rozliczeniami zalecamy rozpocząć od określania jaki model rozliczenia jest przypisany do danego nauczyciela.

Jeśli chcesz dokonać rozliczeń nauczyciela na podstawie zajęć, możemy to poprzez:
Sekretariat → Grupy → Dodaj Grupę, lub jeśli grupa jest już utworzona Sekretariat → Grupy-Opcje → Edytuj grupę

Po wejściu na stronę Grupy, klikamy  

Otrzymamy widok jak na poniższym ekranie:

Wybieramy nauczyciela oraz określamy: Model rozliczania nauczyciela

W rozliczeniu brane są pod uwagę następujące modele rozliczenia lektora:

1Nie rozliczaj - jak w opisie
2. Na podstawie stawki za zajęcia - do zajęć jest przypisana określona wartość cenowa
3. Na podstawie kosztu zajęć - w tym rozliczeniu poprzez określenie stawki procentowej, jest naliczany przychód nauczyciela


Uwaga! Jeśli dokonujemy rozliczenia zajęć na podstawie kosztu zajęć, to przy tym modelu rozliczenia, należy mieć dopełnione następujące warunki:

a. Prowadzone zajęcia muszą być uzupełnione
b. Umowy muszą mieć status podpisanych
c. Stawka nauczyciela musi być dodana i określona


 4. Na podstawie stawki godzinowej. Wysokość stawki nauczyciela jest skorelowana z czasem zajęć np. 45min/60zł

Szczegóły na temat modeli rozliczeń, patrz  grupy kursantów-ustawienia

 

 W dziale Sekretariat, wybieramy Nauczyciele → Rozliczenia na podstawie zajęć


W widoku strony otrzymujemy listę nauczycieli. Po wyborze nauczyciela (czerwona ramka) i wpisaniu dat określających przedział czasu (niebieska ramka) system przedstawia tabelę z podsumowaniem, zawartym w rubryce KOSZT, na który składają się dane wynikające z modelu rozliczenia nauczyciela na podstawie zajęć.

 

 

Stawka nauczyciela prowadzącego zajęcia w pierwszej kolejności pobierana jest z arkusza uzupełnionych zajęć. Jeśli nie jest określona w tym miejscu, system sugeruje się stawką określoną w konkretnych zajęciach, następnie - jeśli ta również nie jest określona, stawka, która będzie brana pod uwagę w wyliczeniach wynagrodzenia dla nauczyciela to stawka określona w grupie.

 

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48 735 925 547

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych programistów:

[email protected]

Masz pomysł na nową funkcjonalność lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

[email protected]
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych