Jak możemy ci dziś pomóc?

Ustawienia zajęć dla grupy

Jedną z kluczowych funkcjonalności grupy w systemie eduSky jest możliwość formowania, układania i planowania harmonogramów zajęć.

Po ustaleniu wszystkich kluczowych elementów grupy (sala w której odbywa się praca grupy, kurs realizowany w jej obrębie, lista uczniów itp.) kolejnym krokiem jest ustalenie harmonogramu jej zajęć. W tym celu należy kliknąć w dowolnym miejscu tabeli "Godziny i parametry zajęć", co spowoduje otwarcie panelu niezbędnego do określenia zajęć w grupie.

 

Podstawową informacją o harmonogramie zajęć jest dzień tygodnia oraz godziny realizacji zajęć, natomiast więcej bardziej specyficznych i precyzyjnych informacji można określić po kliknięciu przycisku "Dodatkowe ustawienia zajęć".

O ile grupa może mieć przypisane miejsce odbywania się zajęć, czasami istnieje potrzeba, by jedne z zajęć tygodniowych odbywały się w innym miejscu. Podobnie jest w przypadku określania innego przedmiotu.


Przykład 1.
Grupa ABC dla najmłodszych zazwyczaj realizuje zajęcia we wtorki o 15:10 do 15:50 w sali nr 3, i tak też zostało to określone w podstawowych informacjach o grupie. Od drugiego semestru grupa będzie realizować cykl dodatkowych zajęć we czwartek o 9:20 do 10:00 w sali A1. Parametry te należy więc określić w dodatkowych ustawieniach zajęć, dzięki czemu będą dotyczyć tylko tych jednych zajęć - wtorkowe zajęcia będą niezmienione.


 

Istotnym elementem pozwalającym na zmiany w już aktywnym harmonogramie zajęć grupy jest określanie ram czasowych dla danego "bloku" zajęć, dzięki czemu można określić w jakich ramach czasowych dane zajęcia odbywały się z danym nauczycielem, a jak odbywają się od daty podanej w nowym bloku zajęć. Sytuację taką ilustruje przykład poniżej:


Przykład 2.
W grupie Expert English prowadzącą zajęcia w pierwszym semestrze jest Pani Alicja Mrozowska. W drugim semestrze jednak, z uwagi na progres grupy i zajęcia z native speaker'em prowadzącym zajęcia będzie Pan Jason Wright. Program nie pozwoli na zamianę w obrębie danego bloku zajęć co do nauczyciela, ponieważ realizowane i uzupełniane były zajęcia przez Panią Alicję. Możliwe natomiast jest określenie do którego dnia danego miesiąca zajęcia prowadzi Pani Alicja, natomiast dla Pana Jasona należy utworzyć nowy blok zajęć grupy. (uwaga - można, ale nie trzeba podawać zakończenia zajęć w przypadku trwającego bloku zajęć w grupie - plan zostanie wygenerowany w oparciu o ramy czasowe całej grupy, ilość zajęć lub pulę czasową przeznaczona dla grupy)


 

Zdarzają się sytuacje, gdy zajęcia w jednej grupie kursantów prowadzą dwaj nauczyciele, jednak zajęcia odbywają się zawsze w ten sam dzień, zaś nauczyciele prowadzą zajęcia co dwa tygodnie naprzemiennie ze sobą. Posługując się przykładem:

Zajęcia grupy PROG Basic odbywają się zawsze we wtorki o godzinie 15:00 do godz. 16:00. Raz prowadzi je Pan Jakub, który prowadzi zajęcia w kalendarzowe tygodnie nieparzyste, a raz Pan Zbigniew - w kalendarzowe tygodnie parzyste.
W takim przypadku Pan Zbigniew Zatorski będzie prowadził zajęcia w takiej grupie we wszystkie parzyste tygodnie roku, zaś po analogicznym ustawieniu dla Pana Jakuba Jędrzejewskiego – będzie on prowadzić zajęcia w tygodnie parzyste.

Jak widać na poniższym screenie generowany plan uwzględnia takie ustawienie:

 Cały harmonogram grupy wyświetlany jest w widoku grupy zaraz pod listą kursantów i tabelą dotycząca zajęć w grupach.

 

 

Jeżeli następuje zmiana w harmonogramie pracy grupy, określenie daty rozpoczęcia zajęć w jest wymagane - należy wprowadzić datę, od której obowiązuje dany harmonogram zajęć. Następnie trzeba określić, do jakiego dnia obowiązywał "stary" harmonogram grupy, a zmiany zapisać.

W kolejnym kroku należy stworzyć nowy harmonogram zajęć - kliknij w dowolne pole na graficznym harmonogramie, wybierz dzień i godziny zajęć, a następnie rozwijając Dodatkowe ustawienia zajęć należy obrać datę rozpoczęcia nowego harmonogramu. W tym przypadku, jeśli zajęcia mają trwać zgodnie z ustaleniami harrmonogramu

Wsparcie wdrożeniowe

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu

odpowiadamy pod numerem telefonu:

+48 735 925 547

Czekamy na kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kontakt mailowy

Widzisz nieprawidłowość lub błąd w systemie? Napisz do naszych programistów:

[email protected]

Masz pomysł na nową funkcjonalność lub udoskonalenie obecnych mechanizmów:

[email protected]
 

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych